På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ansøg nu: Tilskudsordningen til varmepumpe i kraftværker i 2018 er åben

I 2017 fik 13 varmepumpeprojekter tilsagn om støtte til en samlet sum af 23,4 mio. kr. I 2018 er puljen på 27,9 mio. kr.

Energistyrelsens tilskudsordning til etablering af eldrevne varmepumper er målrettet fjernvarmeproduktion uden for kvotesektoren hos de virksomheder, der i dag modtager grundbeløb.
Det forventes, at ordningen, tilsammen med den varige lempelse af elvarmeafgiften på 10 øre/kWh, vil gøre eldrevne varmepumper lige så attraktive som flisekedler.

Formålet med ordningen
Ordningen er en del af en indsats rettet mod decentrale kraftværker, der kommer til at miste grundbeløbsstøtten ved udgangen af 2018. Fjernvarmeværkerne skal selv håndtere omstillingen i forbindelse med grundbeløbsordningens ophør, men visse fjernvarmeværker har mulighed for at få hjælp til dette bl.a. gennem denne ordning. Målgruppen for tilskudsordningen er kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb en eller to eller treledstarif.

Finansiering af ordningen
I alt afsættes der en pulje med 27,9 mio. kr. i 2018 til at dække op til 15 pct. af fjernvarmeværkernes etableringsomkostninger, der er støtteberettigede.  Dette finansieres af Den Grønne Klimapulje, der er tilegnet den grønne omstilling, særligt hos fjernvarmeværker, der ikke er omfattet af kvotesektoren. Den Grønne Klimapulje har i alt afsat 50 mio. kr. i 2018 til projekter, der hjælper med at opfylde Danmarks EU 2030-forpligtelse i ikke-kvotesektoren på 39 pct. reduktion af CO2-udledningen.

Krav til projekter, der kan modtage tilskud
For at kunne få tilsagn om støtte skal varmekilden til varmepumpen være enten overskudsvarme eller vedvarende energi. Pumpen skal være eldrevet, og varmen fra pumpen skal benyttes som erstatning af fossile brændsler på anlæggene.
Derudover skal projektet med stor sandsynlighed kunne gennemføres inden for to år.

Læs mere om indsatsen, der både omfatter tilskudsordningen og en rådgivningsordning, her, eller læs Energistyrelsens pressemeddelelse her.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
PUBLICERET: 07-03-2018 OPDATERET: 07-03-2018