På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI's Lean læringskæder fremmer produktiviteten

Firmaet Fiberline Composites er med i DI’s projekt Læringskæder, der giver virksomheden varige produktivitetsforbedringer og nye kompetencer.

Excellente processer er grundvilkår for succes
I DI’s projekt Læringskæder holdes jævnligt informationsmøder om erfaringer og resultater i de deltagende virksomheder. Ved et spændende møde hos Fiberline Composites A/S fortalte adm. direktør Peter Thorning om sine bevæggrunde for at være med. For ham er excellente processer et grundvilkår for succes.

Hvad var baggrunden for Fiberline trådte ind i projekt læringskæder?
Vores virksomhed er vokset over en længere periode. Og det medfører stort set altid knopskydning på processer, der ikke er tænkt sammen. Det kan måske godt gå i mindre virksomheder, men når man får en vis størrelse, skal det håndteres. Senest har vores rejse bragt en øget opmærksomhed på, at vi skal være bedre til at delegere og trimme vores processer. Det er ikke kun ift. det indre spild med knopskydninger og alt for komplekse processer. Det er ganske enkelt et krav fra vores kunder om øget kvalitet og kvalitetsstyring.

Så jeg ser det nærmest som et grundvilkår, at man i en branche, der modnes, skal have styr på sine processer og fokusere benhårdt på alt i cost-kæden, der ikke skaber værdi. Og så er vi jo ved det grundlæggende i lean. Så på den baggrund var det en ganske nærliggende beslutning, at indgå i Læringskæder.

Hvordan har I sikret koblingen til jeres strategi?
Jeg ser da en klar kobling mellem vores strategi og vores indsats med Læringskæder. Konceptet i læringskæder med, at virksomheder lærer af hinanden, er jo rigtig fint i forhold til mere traditionelle konsulentforløb, som godt kan lede til en del uhensigtsmæssige spændinger. Der er forandringsprocessen alt andet lige nemmere når det er folk fra en anden virksomhed end en ekstern konsulent. Og så er det jo rigtig fint at vi virksomheder kan hjælpe hinanden på tværs af brancher med at skabe øget konkurrencekraft i Danmark. Så i det her forløb har vi skåret mellemmanden væk. Det her er en god måde at gøre det på – ikke mindst for mindre virksomheder pga. fællesskabet der følger.

Hvad har I gjort for at sikre forankring og bevågenhed?
Vi har i den samlede ledelse gjort en del ud af at kommunikere, at vi her vil udvikle et ledelsessystem med forbedrede processer. Og dermed også at det er et langsigtet udviklingsforløb. Personligt bruger jeg ikke meget tid på det, og det synes jeg heller ikke, er min rolle. Jeg interesserer mig mere for summen af det hele – jeg skal jo ikke fratage mine ledere deres ansvar. Men en del af mine ledere har en ret aktiv rolle i det, med min velsignelse.

I det kommende rul får jeg til gengæld en mere aktiv rolle når vi skal kigge på ordrebehandling i administration, der kører på tværs af virksomheden. Her giver det mening at jeg er med på sidelinjen til at efterspørge resultaterne, så deltagerne ved, at deres arbejde under eventen er efterspurgt og nytter noget. Så overordnet set skal vi jo som ledelse udstikke retningen og understøtte processen i det omfang det giver mening. Og en del af det bliver selvfølgelig opfølgningen på målene. Og det bliver da helt sikkert også udfordringen fremadrettet – at gøre de nye processer til en del af kultur og vaner.

Vil du vide mere?
Projekt Læringskæder er virkningsfuldt og gratis. For mere information om projektet Læringskæder, se her og her.

For yderligere information, kontakt Projektleder Peter Lager, petldi.dk.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3722
Mobil: +45 2949 4594
E-mail: hpsdi.dk
PUBLICERET: 13-09-2017 OPDATERET: 13-09-2017