På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

ETS CO2-udledninger steg i 2017 på EU-niveau, men faldt i Danmark

Øget økonomisk vækst i EU betyder en forøgelse af CO2-udledningerne med 0,3 pct. i forhold til 2016. Det viser de foreløbige data om CO2-udledninger fra EU-Kommissionen i EU’s kvotesystem. For Danmark var der dog tale om et fald i udledningerne fra 2016 til 2017.

EU’s kvotesystem regulerer CO2-udledningerne fra energisektoren og den energiintensive industri. Omkring 45 pct. af EU’s udledninger af drivhusgasser er underlagt kvotesystemet (EU ETS). Nye tal fra EU-Kommissionen viser, at udledningerne i 2017 var 1,8 mia. ton CO2. Da EU ETS blev indført i 2005, var de samlede udledninger 2.4 mia. ton CO2. Stigningen i 2017 på 0,3 pct. dækker over et fald på 1,0 pct. i energisektoren (el- og varmeproduktion) og en stigning på 1,8 pct. i industrisektorerne. Årsagen til stigningen i 2017 er en økonomisk vækst på 2,5 pct. i EU, som har øget aktiviteterne i Europa, men altså øget CO2-udledningen mindre end væksten.

På medlemslandeniveau er der stor forskal på udviklingen fra land til land. Spanien forøger udledningerne fra 2016 til 2017 med 10,3 pct. Portugal forøger udledningerne med 18,3 pct. Disse to lande har de største stigninger blandt medlemslandene. Udledningerne fra de kvoteomfattede sektorer i Danmark faldt til sammenligning med over 10 pct. i 2017, hvilket er et af de største 2017 fald blandt medlemslandene.

Nøgletallene fra EU ETS overvåges altid nøje, da udviklingen også bidrager til at vurdere kvotesystemets samlede tilstand. Kvoteprisen har igennem flere år været lav, men har gennem de seneste uger været stødt stigende. Aktuelt er kvoteprisen godt 13 euro (knap 100 DKK), hvilket er det højeste niveau i mange år. EU har for nyligt vedtaget en reform af kvotesystemet, som træder i kraft i begyndelsen af 2019. Reformen forventes at styrke kvoteprisen yderligere.
Kontakt image
Fagleder
Tlf: +45 3377 3511
Mobil: +45 2949 4401
E-mail: labjdi.dk
For flere detaljer
PUBLICERET: 04-04-2018 OPDATERET: 04-04-2018