På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

God debat om overskudsvarme til netværksmøde

Overskudsvarme er et af de helt hotte emner i dansk energipolitik i disse måneder, og derfor satte DI Energi fokus på fup og fakta om overskudsvarme på netværksmødet i DI Energis Energinetværk den 27. november.

I Danmark går en stor del af virksomhedernes overskudsvarme til at fyre for gråspurvene. Det skyldes blandt andet den måde, afgiftssystemet er indrettet på.  Skatteministeriets tilskuds- og afgiftsanalyse, der har fokus på, hvordan overskudsvarme kan fremmes gennem afgiftssystemet, har medvirket til stor politisk debat om overskudsvarme.

På netværksmødet i DI Energis Energinetværk var der en god debat om, hvad der er op og ned i forhold til overskudsvarme. Hvornår er det rentabelt at udnytte overskudsvarme? Findes falsk overskudsvarme i praksis? Hvad skal der til for at nyttiggøre de omkring 10-12 PJ, som danske virksomhed pt. lukker direkte ud til gråspurvene? Hvad er de væsentligste barrierer for ekstern udnyttelse af overskudsvarme? På netværksmødet fremlagde DI Energi hovedpunkterne i Skatteministeriets anbefalinger om overskudsvarme samt vores egne og noget anderledes anbefalinger på området.

Dansk Fjernvarme fortalte om, hvilke muligheder og barriere de oplever, når den eksterne overskudsvarme skal sælges til fjernvarmeværkerne. Erfaringer som Fjernvarme Fyn uddybede med baggrund i deres syv nuværende overskudsvarmeprojekter samt det ottende projekt, der er på vej med Facebooks kommende datacenter ved Odense.

Mødet sluttede af med en god debat om, hvilke muligheder og udfordringerne de 23 deltagere på netværksmødet konkret oplever.

Har du gode eller dårlige erfaringer med at nyttiggøre overskudsvarme, eller har du input til DI Energis videre arbejde på området, så kontakt chefkonsulent Jens Dandanell Pedersen på jedp@di.dk eller på mobilnummer +45 2924 4591.

Skatteministeriets anbefaling ift. overskudsvarmeafgift
Skatteministeriets foreslår en fælles sats på 22,8 kr./GJ for både intern og ekstern overskudsvarme og ældre anlæg på overgangsordninger ved normalforrentning. For andre anlæg er satsen 50,7 kr./GJ. Et forslag som DI Energi bestemt ikke er enig i da det vil stille mange leverandører af ekstern overskudsvarme betydelig ringere end i dag, resultere i et merprovenu til staten og ikke fremme udnyttelsen af virksomhedernes overskudsvarme!

 

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
DI Energis anbefalinger ift. overskudsvarme
  • En lavere overskudsvarmeafgift for ekstern og intern udnyttelse
  • Fritagelse af overskudsvarmeleverandører for administrative bindinger og begrænsninger via varmeforsyningsloven.
  • En varig reduktion af elvarmeafgiften med mindst 25 øre/kWh.
Bliv endnu klogere
Se præsentationerne fra netværksmødet, læs også DI Energis nyhed om ”Ny aftale: lavere elvarmeafgift og løft af F&U” og bliv klogere på Skatterådets bindende svar ift. om overskudsvarmeafgiften skal betales af elprisen med eller uden moms herunder.
Bliv medlem af Energinetværk
Dette møde er en del af DI Energis Energinetværk. Vil du være på forkant med, hvad energi- og klimapolitiske tiltag kan betyde for din virksomhed? Så er Energinetværket noget for dig. Læs mere om netværket og tilmeld dig her. Tilmelding er gratis for medlemmer af DI Energi.
PUBLICERET: 06-12-2017 OPDATERET: 14-12-2017