På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hollands energiprofil under forandring

Holland har nye ambitioner i energipolitikken og styrker samarbejdet med Danmark.

Ny regering – nye mål
Hollands nye regering under ledelse af premierminister Mark Rutte har i oktober fremlagt sit nye arbejdsgrundlag. Holland sigter nu mod en reduktion af udledningen af drivhusgasser med hele 49 pct. i 2030 sammenlignet med 1990. Samme år skal alle kulkraftværker være lukket og alene salg af CO2-fri køretøjer vil være tilladt. Med disse mål bliver Holland blandt EU’s frontløbere i den grønne omstilling.

Blandt instrumenterne er et stærkt fokus på Carbon Capture and Storage (CCS). De øvrige væsentlige tiltag omfatter vindkraft og energieffektivisering i industri og bygninger.

Holland omstiller
Holland er et stort energiland med betydelig produktion af naturgas og er samtidig Europas knudepunkt for handel med olie, gas, elektricitet og kul. Den hollandske energisektor omsatte i 2013 for 55 mia. euro, hvilket svarer til 10,9 pct. af landets BNP.

Holland mindsker løbende sin produktion af gas i takt med, at ressourcen udtømmes. Som konsekvens af mindre jordskælv ved Groningen-feltet, er gasproduktionen derfra faldet betydeligt siden 2014 – et fald, der forventes at fortsætte.

Blot 5,8 pct. af Hollands energiforbrug stammer i dag fra vedvarende energi. Biomasse er den største vedvarende energikilde, men vindkraft forventes at fortsætte sin stærke vækst i de kommende år – ikke mindst takket være nye store offshore-vindprojekter.

Holland er højdespringer
Hollands kraftige satsning på vindkraft har flerdoblet den danske eksport af energiteknologi til landet. Holland blev i 2016 branchens næststørste eksportmarked med en eksport af energiteknologi på 7,1 mia. kroner svarende til 9,3 pct. af branchens eksport.

COBRAcable
COBRAcable er navnet på den eltransmissionslinje, der er under etablering og fra 2019 vil forbinde det danske og hollandske elmarked med en kapacitet, der svarer til 700.000 husstandes elforbrug. Forbindelsen styrker Danmarks og Hollands elforsyningssikkerhed og bidrager til et mere integreret nordeuropæisk elmarked med øget konkurrence og bedre afsætningsmuligheder for vindkraft og solcellestrøm. Det bliver muligt at tilkoble nye havmølleparker til COBRAcable i fremtiden, og dermed understøtter det aktivt den fortsatte udvikling af vindkraft i Nordsøen.

Studietur
DI Energis bestyrelse gennemførte i november en studietur til Holland i forbindelse med sit bestyrelsesmøde. Studieturen omfattede samtale med ledende skikkelser fra en række af landets væsentligste aktører på energiområdet, herunder industriorganisationen VNO-NCW, el- og gasnetorganisationen Netbeheer Netherlands, Økonomi- og Klimaministeriet, Shell, fjernvarmeforeningen Warmetnetwerk, transmissionsselskabet TenneT og Netherlands Wind Energy Association (NWEA).

Formålet med besøget var at studere Hollands kraftige energiomstilling på nært hold og samtidig at markere den danske energibranches kompetencer og interesse i Holland over for de væsentligste hollandske partnere.

Store muligheder i Holland
DI Energis formand Claus Madsen siger: ”Med sin betydelige udvidelse af offshore-vind er Holland de seneste år blevet et væsentligt marked for den danske vindbranche. De mange danske firmaer på Wind Europe-messen i Amsterdam er vidnesbyrd om, at Danmark er hjemsted for globalt førende virksomheder på dette felt, som vi kan forvente os meget af i Holland i de kommende år.”

Samtidig hæfter han sig ved landets omstilling i retning af grøn energi: ”Vi kender Holland som et markant og førende gas-land og hjemsted for megen tung industri og transport. De nye grønne ambitioner er derfor en klar udfordring for Holland at leve op til i praksis – det erkender hollænderne selv. Der vil i fremtiden vil være bud efter mange typer smarte, effektive og grønne danske løsninger i Holland. Lagt sammen med det i øvrigt meget positive erhvervsklima i Holland tøver jeg ikke med at anbefale kollegerne i energibranchen at vie Holland særlig opmærksomhed i tiden fremover."

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3722
Mobil: +45 2949 4594
E-mail: hpsdi.dk
Dansk eksport af energiteknologi til Holland

Anm.: Grøn energiteknologi betegner varer til frembringelse af vedvarende energi og energibesparelser.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger.

PUBLICERET: 06-12-2017 OPDATERET: 06-12-2017