På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hvad er din erfaring med det obligatoriske energisyn?

Er din virksomhed omfattet af kravet om obligatorisk energisyn for store virksomheder? Så vil DI Energi meget gerne høre dine erfaringer med energisynet.

Både de europæiske og danske regler for det obligatoriske energisyn under loop i de kommende måneder. Det åbner mulighed for dig og din virksomhed for at få jeres erfaringer med energisynet hørt. Send dine erfaringer gode som dårlige til konsulent Anne Lund Andersen på adla@di.dk senest 1. august 2017, så tager DI Energi dine erfaringer med videre i arbejdet om at revidere den danske bekendtgørelse og i arbejdet med at presse på for at revidere det europæiske krav.

Hvad er det obligatoriske energisyn for store virksomheder?
Store virksomheder skal have indsendt energisynsrapport, dokumentation for energi- eller miljøledelse eller orientering om, at virksomheden er undtaget kravet om energisyn inden 1. september 2016. Noget som omkring 750 store virksomheder har gjort.

En stor virksomhed er i denne sammenhæng alle virksomheder, der på globalt plan har mindst 250 ansatte OG en omsætning på mindst 50 mio. euro ELLER en balancesum på mindst 43 mio. euro. Det betyder, at virksomheder i Danmark, der er en del af en international koncern, også kan være omfattet af forpligtelsen, så længe koncernen som helhed opfylder ovenstående kriterier. Læs mere om reglerne om det obligatoriske energisyn på Energistyrelsens hjemmeside.

Kravet bunder i det europæiske Energieffektivitetsdirektiv artikel 8 stk. 4 og er udmøntet i Danmark i bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Vil din virksomhed løbende opdateres omkring energisynet?
Medlemmer af DI Energi har gratis mulighed for løbende at blive holdt opdateret omkring det obligatoriske energisyn igennem DI Energis Energinetværk. Tilmeld dig nu og kryds af, at du har interesse i ”energisyn”.

Har du spørgsmål angående netværket eller det obligatoriske energisyn, så kontakt konsulent Anne Lund Andersen på adla@di.dk eller 3377 3514.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
Læs også
Oplever din virksomhed besværlige regler, tunge procedurer og fordyrende krav? Så kontakt DI Energi. Læs mere i nedenstående link.
PUBLISHED: 14-06-2017 LAST MODIFIED: 14-06-2017