På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I 2016 steg energiforbruget for første gang i 8 år

I perioden fra 2006 til 2015 har både energiforbruget og udledningen af drivhusgasser været faldende, men i 2016 begyndte begge at stige.

Det danske energiforbrug lå på 1.423 PJ i 2006 og faldt med 19 pct. frem mod 2015. I 2016 steg energiforbruget til 1.233 PJ svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til året før.

En stor del af udviklingen i energiforbruget kan forklares af en stigning af brændstofforbruget (bunkring) på danske skibe, fly og lastbiler i udlandet.

Stigningen i udledningen af drivhusgasser i 2016 skyldes foruden stigningen i bunkring også en kold vinter, der har fået varmeforbruget til at stige.

Fra 2006 til 2015 har udledningen af drivhusgasser været faldende samtidig med, at den økonomiske vækst har været positiv. Det betyder, at man har kunnet skabe mere velstand med mindre udledning af drivhusgasser. Grunden til faldet i den totale udledning af drivhusgasser er, at andelen af vedvarende energi har været konstant stigende siden 1990, og dermed er Danmarks energiforbrug blevet grønnere og grønnere med færre drivhusgasser som følge. Det er særligt produktionen af vedvarende energi fra vindkraft og biomasse, der har medført et grønnere energiforbrug i Danmark.

I 2016 dækkede vedvarende energi 30 pct. af Danmarks energiforbrug, og det er højt, når man sammenligner med andre lande, for eksempel lå andelen af vedvarende energi i Tyskland på 13 pct.

PUBLICERET: 12-04-2018 OPDATERET: 12-04-2018