På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nordsøstrategi for olie og gas lanceret

Regeringen har i juli præsenteret en ny Nordsøstrategi ”Fremtidens olie- og gassektor i Danmark”. Den viser, at der fortsat er et betydeligt potentiale for olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Det kræver, at der investeres i infrastruktur, teknologisk udvikling og efterforskning.

Den længe ventede strategi er skabt i samarbejde mellem industri og myndigheder. Den viser, at det er nødvendigt at udnytte infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning, infrastruktur og ny teknologi for at kunne udnytte potentialet.

19 anbefalinger

Strategien består af en række analyser. Dens 19 anbefalinger sigter på at øge potentialet for indvinding af olie og gas i Nordsøen og reducere barriererne ved at:

  1. Fremme et effektivt og attraktivt investeringsmiljø
  2. Fremme anvendelse og udvikling af teknologi
  3. Optimere vedligehold, fornyelse og anvendelse af infrastruktur
  4. Reducere omkostninger
  5. Sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden

Strategien supplerer aftalen fra marts om beskatningen af kulbrintevirksomhed og investeringsvilkårene ved produktion af olie og gas i Nordsøen, hvorved genopbygning af det strategisk vigtige Tyra-felt er sikret.  

Fortsat stort potentiale

Danmark har produceret olie og gas i mere end 40 år. Sektoren bidrager til samfundet gennem betydelig eksport- og skatteindtægter, teknologisk og erhvervsmæssig udvikling samt et stort antal arbejdspladser. Der er fortsat brug for olie og gas, og samfundet har interesse i at sikre en optimal udnyttelse af olie- og gasressourcerne i den danske del af Nordsøen.  

Der er indtil videre indvundet 3,8 mia. tønder olie og gas i den danske del af Nordsøen. De seneste analyser viser et yderligere potentiale på omkring 3 mia. tønder. Med eksisterende teknologi og god udnyttelse af infrastrukturen i Nordsøen kan det lade sig gøre at indvinde cirka halvdelen af det potentiale. Der er dermed fortsat meget store muligheder for indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen.  

Ros til strategien

DI Energi glæder sig over regeringens nye olie- og gasstrategi for Danmark. ”Der er tale om et væsentligt skridt i retning af udnytte det resterende potentiale i den danske del af Nordsøen. Fortsat indvinding vil være til gavn for Danmark, da det skaber arbejdspladser, giver indtægter til staten og bidrager til høj forsyningssikkerhed. Samtidig er dansk produktion og anvendelse af naturgas i energisystemet hensigtsmæssigt i en overgangsperiode hen imod et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler”, siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi, og tilføjer: ”Jeg ser frem til, at regeringen sætter handling bag strategiens anbefalinger til gavn for efterforskning, infrastruktur, investeringer og kompetencer i olie- og gasindustrien i Danmark.”  

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3722
Mobil: +45 2949 4594
E-mail: hpsdi.dk
Læs hele strategien her:

 

PUBLICERET: 01-08-2017 OPDATERET: 03-08-2017