På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny energiaftale på vej

Regeringen fremlægger sit oplæg til en ny energiaftale for Danmark i starten af 2018. Det var omdrejningspunktet for Energipolitisk Konference, der fandt sted den 5. oktober i Industriens Hus. Over 250 branchefolk deltog i konferencen, der var arrangeret af DI Energi og Dansk Energi.
Adm. Direktør Claus Madsen, ABB, efterlyser en energiaftale for Danmark med høje ambitioner for grøn omstilling, plads til udvikling og fokus på demonstrationsanlæg for nye energiløsninger.

Ambitiøs energiaftale
Repræsentanter fra forsyningsselskaber, industri og investorer formulerede deres ønsker til en ambitiøs ny energiaftale for Danmark. Den skal være bred og langsigtet og dermed skabe stabile rammer for branchen. Den skal skabe rum for udvikling og demonstration af nye energiløsninger. Den skal give plads til, at private investorer kan deltage i udvikling af infrastrukturen. Den skal understøtte Danmarks konkurrenceevne og grønne omstilling.

En bred og langsigtet aftale
Branchen understregede tydeligt ønsket om en energiaftale med bred politisk opbakning i Folketinget, så kursen ligger fast på langt sigt og den politisk betingede usikkerhed dermed mindskes. Det er nødvendigt, fordi virksomheder og investorer i energibranchen har et langt perspektiv på de mange projekter med lang levetid. Både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og De Radikales energiordfører, Ida Auken bekræftede, at de også arbejder for en bred aftale.

Lavere afgifter
Branchen pegede på et stærkt ønske om at mindske eller afskaffe elafgiften, afgiften på overskudsvarme og andre afgifter, som direkte modarbejder den grønne omstilling. Lars Christian Lilleholt fortalte, at han deler ønsket. Han forklarede dog samtidig, at alternativ finansiering er en udfordring, som gør det vanskeligt at gå hele vejen.

Vækstbranche
Erhvervsminister Brian Mikkelsen pegede på energibranchens evne til at skabe innovation, eksport og jobs i hele Danmark. Regeringen vil gøre mere for at sikre medarbejdere med de rette kompetencer til energibranchen, og samtidig vil man styrke et positivt iværksættermiljø, der fordrer investering og udvikling. Brian Mikkelsen pegede på, at han ønsker at styrke den strategiske forskning på energiområdet. Samtidig pegede ham på, at regeringen forventer at nedsætte et vækstteam for energi- og miljøteknologi, der skal fremme branchens vækst gennem tiltag på en række felter, herunder digitalisering.

Indre energimarked
EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager pegede på behovet for at få EU’s indre energimarked til at fungere bedre for at fremme en omkostningseffektiv grøn omstilling i fremtiden. Hun sagde, at selv om energiens infrastruktur udbygges og der udvikles flere forbindelseslinjer mellem landene, så bliver de stadig brugt for lidt. Hun mener dog ikke, at EU’s indre energimarked gør national energipolitik overflødig – men forudsætningerne og behovet for samarbejde bliver større.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3722
Mobil: +45 2949 4594
E-mail: hpsdi.dk
Se DI Energis og Dansk Energis fælles pressemeddelelse på linket ovenfor.

Artiklen om Energikommissionens anbefalinger til den kommende energiaftale - anbefalinger som DI Energi hilste velkommen.

PUBLISHED: 09-10-2017 LAST MODIFIED: 10-10-2017