På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Statsrevisorerne er utilfredse med tilsynet af energispareordningen

Kritikken bunder i, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de indberettede energibesparelser opfylder energispareordningens krav, samt at ministeriet ikke har sikret, at energibesparelserne er sket på den mest omkostningseffektive måde.

Undersøgelsen af energispareordningen frem til og med 2015 sker som følge af en stigning på 25 pct. i omkostninger til energibesparelser, samt at der var mistanke om, at ordningen blev misbrugt.

Statsrevisorernes konklusion
Resultatet af undersøgelsen er, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets kontrol med energispareordningen har været utilfredsstillende.

Det kommer blandt andet til udtryk i følgende forhold:

  • Ministeriets stikprøver har været relativt små, selvom der i kontrollerne var høje og stigende fejlrater.
  • Der blev ikke fulgt op på, at underkendte energibesparelser er blevet trukket fra i indberetningerne til opfyldelse af energiselskabernes energisparemål.
  • Opfølgning på mistanke om misbrug af ordningen er ikke sket i tilstrækkelig omfang.
  • Der er ikke blevet ført tilsyn med energiselskaberne om de har købt ulovlige energibesparelser til overpris af koncernforbundne selskaber.
  • Der er ikke blevet ført tilsyn med, hvorvidt opgørelse af omkostningerne til energibesparelser har fulgt reglerne.
  • En tredjedel af energispareindsatsen har været fokuseret på husholdningerne, selvom der ikke er et samfundsøkonomisk overskud ved dette.

Statsrevisionerne konkluderer, at kontrol og tilsyn med energispareindsatsen er meget væsentlig, fordi der ikke har været økonomiske incitamenter for energiselskaberne til korrekt indberetning og sikre omkostningseffektivtet.

Der er sket ændringer
Statsrevisorerne understreger dog, at det er positivt, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i juni 2017 har ændret reglerne og styrket tilsynet med energispareordningen.

En del af kritikken er der taget hånd om i aftalen imellem ministeren og brancherne fra december 2016, hvori kravene til energiselskabernes egenkontrol og dokumentation af energibesparelserne blandt andet blev styrket.

Fakta om energispareordningen
Baggrunden for energispareindsatsen er en politisk aftale imellem energiselskaberne og ministeren om at energiselskaberne årligt skal spare 10,1 PJ af energiforbruget hos energiforbrugerne. Det svarer til, at energiforbruget hos omkring 110.000 gennemsnitlige danske parcelhuse årligt reduceres. Det gøres igennem tilskud og rådgivning til over 100.000 energispareprojekter som går lige fra at få udskiftet vinduer og radiatorventiler til isolering og udskiftning til mere energieffektive maskiner.

PUBLICERET: 13-09-2017 OPDATERET: 13-09-2017