På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Om DI Energi
Hvem er vi?

DI Energi er et branchefællesskab, som samler energibranchen.

Vi varetager vores medlemmers interesser over for politikere og offentlige myndigheder og tilbyder service, rådgivning og netværk.

DI Energi sætter energibranchens vigtige rolle og vilkår på den politiske dagsorden.

Derudover skaber vi synlighed for branchen både nationalt og internationalt, og dermed styrkes rammerne for vores medlemmers vækst og udvikling.

Hvem er vores medlemmer?

DI Energi repræsenterer 390 virksomheder fra iværksættere til nogle af Danmarks største virksomheder.

Fælles for vores medlemmer er, at de arbejder med energi enten direkte eller indirekte.

Vores medlemmers forretningsområder dækker hele værdikæden af energi fra indvinding, produktion, distribution af energiressourcer til fremstilling af teknologi og rådgivning, design og udvikling på energiområdet samt forbrug af energi.

DI ENERGIS INDSATSOMRÅDER
  • Politisk interessevaretagelse
  • Netværk og medlemsservice
  • Kommunikation og synlighed
  • Analyse
DI ENERGI PÅ 2 MINUTTER
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3683
Mobil: +45 2328 5056
E-mail: trradi.dk
Det er DI Energis vision, at Danmark er hjemsted for verdens mest kompetente og konkurrence-         dygtige energibranche.
BRANCHEDIREKTØR TROELS RANIS
Branchen i nøgletal

Beskæftigede ca. 56.000 personer i Danmark i 2013.

Eksporterede for 125,4 mia. kr. i 2013. Heraf er de 57,8 mia. kr. energiråvarer og 67,6 mia. kr. energiteknologi.

Det svarer til, at hver femte krone af den danske vareeksport fra energiindustrien i 2013.

DI Bioenergi arbejder for at identificere nye markedsmuligheder i Danmark, Europa og globalt og sikre, at medlemmerne får maksimal synlighed overfor potentielle kunder og investorer.