På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Publikationer
Bliv endnu klogere...

Læs DI Energis publikationer, analyser og præsentationer og bliv endnu klogere på energiens forunderlige verden.

Blandt andet kan du læse at hver femte krone af den danske vareeksport stammer fra energiindustrien ligesom du kan blive klogere på beskæftigelsen inden for energiindustrien.

Tysk Energiewende med dansk energiteknologi

Danmark eksporterede energiteknologi til Tyskland for 18,3 mia. kroner i 2016. Det udgør 24,2 pct. af den samlede danske energiteknologieksport, hvilket gør Tyskland til branchens vigtigste eksportmarked.

Fjernkølingens potentiale

Det er nødvendigt med politisk opbakning, så vi kan skabe et hjemmemarked, hvor vi kan fremvise koncepter for planlægning og design af fjernkøling, og hvor industrien kan udvikle og optimere sine produkter.

Danmark som energiteknologisk pionerland

Den risikovillinge kapital går uden om energisektoren, hvilket kan betyde, at Danmark for vanskeligt ved at fastholde og udvikle sin føreposition inden for energiteknologi.

Årsmagasinet 2017

"Vi skal huske, at for hver ofentlig milliard, der investeres i energiteknologi, investeres der to milliarder yderligere fra private investorer" Branchedirektør DI Energi Troels Ranis 

Eksport af energiteknologi og -service 2016

"I 2016 var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 2015 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct. af den totale danske vareeksport for 2016."

Mulighederne i Paris-aftalen kræver målrettet og hurtig handling

"Vi kan ikke længere regne med, at vi i Danmark i ro og mag kan udvikle de løsninger, som andre senere vil købe af os. Derfor er der brug for at fokusere på at udnytte potentialerne og udvikle produkterne."

Fakta om virksomhederne i DI Energis bestyrelse 

Bliv klogere på bestyrelsen i DI Energi og deres virksomhedsprofiler.

Branchens forventninger til eksportpotentialet inden for fjernvarme og fjernkøling

"Danske virksomheder forventes at øge eksporten af fjernvarmeudstyr fra ca. 6 mia. kr. i dag til hhv. 8 mia. kr. i 2020 og 11 mia. kr. i 2025."

Eksport af energiteknologi 2015

"I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den totale danske vareeksport for 2015."

Årsmagasinet 2016

Vi skal gøre en stor indsats for at blive oppe i toppen, og det kræver, at vi udvikler en offensiv eskportstrategi med deltagelse af både private og offentlige aktører, siger branchedirektør i DI Energi Troels Ranis.

DI Business: Aftale kan fordoble Danmarks eksport af energiteknologi

"Samlet set tegner der sig et billede af, at den danske eksport af energi- og klimaløsninger til EU, USA, Mexico og Kina vil kunne vokse fra et niveau i 2014 på knap 60 mia. kr. til et niveau på ca. 115-125 mia. kr. i 2030."

DI Indsigt: En ny klimaaftale i Paris vil styrke dansk eksport

"En læsning af planerne for EU, USA, Mexico og Kina indikerer, at dansk eksport af energiteknologier dertil kan fordobles frem mod 2030."

Strategiplan 2015-2020

"DI Energis mission er at sikre optimale rammevilkår for energibranchen, at styrke medlemmernes forretning i ind- og udland samt at skabe sammenhæng og synlighed for branchen."

Årsmagasinet 2015

"Vi er på den rette energipolitiske spor, men der skal ændres på måden, vi finansierer den grønne omstilling på, siger branchedirektør i DI Energi Troels Ranis."

Eksport af energiteknologi 2014

"Eksporten af energiteknologi har siden 2010 oplevet en stigning, og eksporten af energiteknologi i 2014 er den højeste nogensinde og overgår dermed det hidtidig højeste niveau fra 2008 med 6,8 pct."

Energiindustriens historiske omstilling og betydning for danmark

"...en effektiv og konkurrencedygtig energisektor og -industri er afgørende for Danmarks konkurrenceevne og samfundsmæssig velstand."

En fremtidssikret regulering af elsektoren

"For at understøtte realiseringen af den grønne omstilling er der behov for en langsigtet udvikling henimod et langt mere fleksibelt og decentralt elsystem..."

Børsenindstik 2014: Energi som vækstmotor

"Der er fuld fart på den danske energibranche, der ligger helt i front på verdensplan. En af branchens forcer er, at den kan invitere kunderne til landet, så de kan se løsningerne i praksis."

Sælg resultater ikke udstyr: Energy Performace Contracting

"... en bred skare af danske virksomheder, der potentielt kunne indarbejde EPC som en del af deres produkt, og som dermed ville give dem en betydelig konkurrencefordel i både ind- og udland."

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger

4. kvartal 2017

"Det seneste kvartal har været præget af stigende energipriser. Efter en relativ stabil periode begyndte energipriserne igen at stige. El koster 235 kr. pr. MWH, olie koster 210 kr. pr. MWh, gas koster 125 kr. pr. MWh og kul 85 kr. pr. MWh."

3. kvartal 2017  

"Efter en periode med relativt stabile priser begyndte flere energipriser at stige. Kulprisen er på et historisk højt niveau på 80 kroner pr. MWh, hvilket blandt andet skyldes forlænget vedligehold på de franske atomkraftværker."  

2. kvartal 2017

"Prisen på energi har været relativt stabil de seneste par måneder – specielt for olie og el, hvor priserne ligger omkring 220 kr. pr. MWh."

1. kvartal 2017

 "Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder. Det gælder både for olie, gas og kul, hvor prisen på kul alene fra september til januar er steget med næsten 50 pct. og nu ligger på 89 kr. pr. MWh."

4. kvartal 2016

"Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder. Det gælder både for el, olie og gas, mens den største stigning er sket i prisen på kul..."


3. kvartal 2016

"Prisen på energi har trukket i forskellige retninger de sidste måneder. Hvor prisen på kul har været stigende, har prisen på naturgas været faldende. Prisen på både el og olie har været forholdsvis stabil."

2. kvartal 2016

"Efter længere tids nedafgående tendens for priserne på energimarkedet er billedet overordnet nu mere stabilt. Prisen på olie og gas er steget, mens kul- og elprisen har stabiliseret sig."

1. kvartal 2016

" ... der har overordnet set været en nedadgående trend i priserne på energimarkederne det seneste halve år ... Olieprisen nåede et historisk lavpunkt i januar..."

4. kvartal 2015

"... der er sket et fald i prisen i både olie, kul og naturgas... Prisen på el har ligget relativt stabilt. Kboteprisen har haft en stigende tendens..."

3. kvartal 2015

"Energipriserne har overordnet haft en nedadgående tendens de sidste måneder. Både prisen på el, olie og kul har været faldende..."

2. kvartal 2015

"Både el, kul og gas fortsætter de lave niveauer... Olieprisen er steget til over 60 dollars pr. tønde, efter at have været helt nede under 50 dollars pr. tønde..."

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk

i DI Energis præsentationer.

Vi er løbende ude at holde oplæg. Præsentationerne fra disse oplæg kan du finde på ovenstående link.

På et af DI Energis mange spændende arrangementer inden for et bredt spektrum af energirelaterede emner - både i ind- og udland. 

Klik på ovenstående link, følg Troels Ranis og bliv KLOGERE på energibranchens muligheder og udfordringer og DI Energis arbejde.