På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Bioenergiunivers

AEBIOM er det europæiske talerør for bioenergi, der samler omkring 30 nationale bioenergiorganisationer og 90 selskaber inden for bioenergi.

DI Bioenergi har igennem AEBIOM adgang til et unikt europæisk netværk, og stærke politiske kontakter på bioenergiområdet. Desuden giver AIBIOM mulighed for at fremme vores medlemmers interesser inden for bæredygtig bioenergi i Bruxelles, bl.a. gennem deltagelse i arbejdsgrupper og events.

BASIS er et europæisk projekt ledet af AEBIOM og med deltagelse af bl.a. DI Bioenergi. Formålet er at kortlægge bæredygtige bioenergiressourcer i EU.

BASIS har udviklet et værktøj til at identificere områder med potentiale for udbygning af bioenergien, dels i forhold til udbud af feedstock og dels i forhold til rammebetingelser. Værktøjet kan derved bidrage til at fremme udrulningen af bioenergi i EU.

Bioøkonomipanelet: DI har sæde i Det Nationale Bioøkonomipanel, og DI Bioenergi varetager DI’s interesser i panelet. Panelet består derudover af en række interessenter fra virksomheder, forskere og NGO’ere.

Panelet har til opgave at anvise konkrete tiltag for at fremme bioøkonomien.

State of Green (SoG) er et offentligt privat partnerskab, som promoverer danske løsninger inden for energi, klima, vand og miljø overfor udenlandske virksomheder og interessenter.

SoG driver en velbesøgt webplatform, som profilerer virksomheder og konkrete projekter og løsninger. DI er medgrundlægger af SoG, og DI Bioenergi samarbejder med SoG om konkrete events og materiale inden for bioenergi, bl.a. hvidbogen ”From sustainable biomass to competitive bioenergy”.

IEA Task 39 hører under IEA Bioenergy, som er International Energy Agency’s netværk inden for bioenergi.

IEA Task 39 består af en række internationale eksperter fra energimyndigheder, forskere og virksomheder, herunder DI Bioenergi. Fokus er at kommercialisere bæredygtige biobrændstoffer gennem analyser og informationsudveksling og dermed øge markedet for bæredygtig bioenergi.

European Biomass Conference & Exhibition (EUBC&E) er en årligt tilbagevendende EU-baseret konference, som omfatter alle aspekter af biomasse og bioenergi.

Det teknisk-videnskabelige program koordineres af Europa Kommissionens Joint Research Centre. DI Bioenergi er med i konferencens International Scientific Advisory Committee.