På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Månedens medlem i maj

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Medlemmet får fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

I maj er Caverion månedens medlem. Bent Ole Jonsen, salgsdirektør i Caverion, besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Caverion er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

1) Hvem er Caverion?

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore.

Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser

2) Hvad optager Caverion netop nu?

Ingen tvivl om at det at spare på energien i bygninger såvel som i produktionen er top of mind hos Caverion, når vi er ude at tilbyde vores løsninger til kunderne. Der er både i offentlige og i private erhvervsbygninger stadig rigtig mange penge at spare ved at investere i energieffektivisering.

Via vores energiafdeling rådgiver vi gerne i hvilke muligheder, der er for at energioptimere. Ved at energioptimere f.eks. ejendomme til udlejningsformål vil en energioptimering stort set altid være med til både at sikre, at det er lettere at udleje bygningen, samt at værdien af bygningen kan opskrives. Det er derfor både for bygningsejer og lejer en fordel.

Caverion har blandt andet fokus på varmepumper, som for mange virksomheder kan vise sig at være en rigtig god investering med tilbagebetalingstider ned til blot et par år. Varmepumper anvender el som drivmiddel, og det producerer vi som bekendt for over 50 pct. vedkommende via vind og sol, så det er i sig selv grøn energi. Benytter man i forvejen olie eller gas til opvarmningsformål, ligger det lige til højrebenet at investere i en varmepumpe, for der vil man typisk få produceret sin varme betydelig billigere, og investeringen har en tilbagebetalingstid 2-3 år. Varmepumper er en relativt simpel måde at få en besparelse ind i virksomheden, og besparelsen i kroner og ører kommer naturligvis an på størrelsen af det forbrug, man har.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Regeringen har som bekendt valgt at afskaffe PSO-afgiften. Det er en afgift, der betales som en del at prisen på strøm. I dag er det ca. 24 øre/kWh, der betales til PSO. Ved at dette udfases over de kommende år, giver det en lavere strømpris, og da strøm er varmepumpens drivmiddel, vil det medføre, at den varme – en varmepumpe producerer – tilsvarende bliver væsentlig billigere. Det medfører, at den investering, man laver enten nu eller senere i en varmepumpe, vil medføre endnu større besparelser over de kommende år.

Virksomheder såvel som private har med dette en unik mulighed for at investere i grøn teknologi, samtidig med at det hjælper energiselskaberne og dermed staten til at lette overgangen fra fossilt brændstof til grøn energi, idet man ved at anvende varmepumper til opvarmning bruger den grønne strøm i stedet for at brænde kul, olie eller gas af til opvarmningsformål.  

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Hvis vi ser på markedet med rene energiøjne, så er de afgifter, der er på anvendelse af overskudsvarme fra produktion enten til fjernvarme eller til opvarmning af bygninger, en stor forhindring.

Vi har været i mange projekter, hvor det var helt oplagt at bringe overskudsvarme ind som energikilde til supplement til fjernvarmen. Stort set alle projekter ender med at falde til jorden, fordi afgifterne og de administrative opgaver, der følger med, ødelægger de økonomiske incitamenter til at gennemføre projekterne.

Når vi ser på, at vi i Danmark vil være i front på grønne teknologier, så kan det undre, at afgiftssystemet ikke understøtter dette. Vi kan derfor kun opfordre regeringen til at få set på afgiftssystemet, så vi kan få gennemført de helt oplagte projekter samt evt. udviklet nye teknologier med efterfølgende eksportmuligheder til følge.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Set i relation til de udfordringer vi ser med lovgivningsmæssige samt afgiftsmæssige forhindringer, er det en stor fordel, at DI Energi er med til at påvirke den til enhver tid siddende regering med de tiltag, vi i industrien ser som forhindringer.

Vi kan som enkelte virksomheder godt påvirke, men sammen står vi langt stærkere.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk

1 mia. kr. i årlig omsætning

370 servicebiler

18 kontorer i Danmark

Omkring 1.000 ansatte

Forretningsområder: Rådgivning, design og engineering, projektledelse, installation, teknisk vedligehold og managed service.

Kundetyper: Industri, offentlig sektor, ejendomsinvestorer og udviklere, ejendomsbrugere og hovedentreprenører.

Tekniske fagområder: VVS, køling, it og netværk, ventilation, sikring, industriinstallation, el, automation og procesrør.

En del af Caverion koncernnen, der har hovedkontor i Findland, opererer i 12 lande, har en omsætning på knap 18 mia. kr., har 17.400 medarbejdere og vedligeholder 30.000 bygninger.

Når vi ser på, at vi i Danmark vil være i front på grønne teknologier, så kan det undre, at afgiftssystemet ikke understøtter dette.
SALGSDIREKTØR BENT OLE JONSEN, CAVERION

Den 1. juni har DU, som medlem af DI Energi, mulighed for at besøge Caverion til netværksmøde i Energinetværket.

Under titlen "Grøn optimisme?" sætter vi fokus på den kommende energiaftale. Det gør vi blandt andet ved at høre om Energikommissionens analyse og anbefalinger til dansk energipolitik efter 2020.

Programmet for netværksmødet følger snarest.

Mødet vil foregå fra kl. 15-17 hos Caverion Servicecenter Fredericia, Vejlevej 123, 7000 Fredericia.

Tilmeld dig allerede nu til Anne Lund Andersen på adla@di.dk.