På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Månedens medlem i december 2016

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Medlemmet får fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

I december er Burmeister & Wain Energy (BWE) månedens medlem.

Roberto Trifilò, General Manager i BWE besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem BWE er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

1) Hvem er Burmeister & Wain Energy (BWE)?
BWE stammer fra et af Danmarks ældste firmaer B&W, grundlagt tilbage i 1843. Virksomheden designede dampmaskiner, dampkedler, centralvarmeanlæg og papirmaskiner - alle af en kvalitet, der betragtes som indbegrebet af højteknologi af tiden. Siden 1852, har Burmeister & Wain leveret dampkedler til industri og kraftværker. BWE er således den ældste producent af dampkedler i verden.

I 1955 fik Burmeister & Wain erhvervet en licens til Benson kedeldesignet og har siden da været en af de førende virksomheder inden for avanceret kedeldesign. Den største kedel hidtil med 2.000 tons damp pr. time, blev leveret til Asnæsværket. BWE har været en pioner i udviklingen af Ultra Super Critical kedler op til 300 bar og 600 °C, endda med dobbelt mellem overhedningscyklus. Det nyeste design i form af Ultra Super Critical kedeldesign til Avedøreværket har sat en ny verdensrekord for fossil-fyrede dampkraftværker med 49 procents effektivitet ved afbrænding af naturgas.

BWE ingeniører har designet højeffektive riste-fyrede biomassekedler i mere end 3 årtier; tradition og kultur i virksomheden er blevet opretholdt i sin historie med det formål altid at finde de bedste og effektiveste programmer. Den omfattende knowhow indsamlet af virksomheden gennem årene har skabt et solidt fundament for den fortsatte udvikling af BWEs produkter - til gavn for kunder i hele verden og til gavn for miljøet.

I 2002 blev BWE medlem af den italienske STF S.p.A. Group.

2) Hvad er jeres vigtigste aktiviteter lige nu?
I maj i år, 3 måneder forud for tidsplanen, idriftsatte vi vores anden halmfyrede kedel i Storbritannien og yderligere 3 biomassekedler i Storbritannien er ved at blive bygget i øjeblikket. Vi har også et igangværende projekt i Århus ved Lisbjerg på en halmfyret kedel, som er designet til hovedsageligt at brænde lokalt produceret halm – maks. 240.000 tons om året - med en termisk effekt på 110 MWth i stand til at producere over 30 MW elektrisk kapacitet og 80 MW fjernvarme svarende til en femtedel af fjernvarmekapaciteten i Århus.

BWE / STF Leverancen omfatter også de komplette røggasrensnings og vandbehandlingssystemer, der sikrer opfyldelsen af de mest avancerede krav til miljøbeskyttelse.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
BWE har forpligtet sig og brugt sine færdigheder til at anvende de mest avancerede teknologier til at omdanne den resterende biomasse, der ellers går spildt, til grøn strøm.

Opmærksomheden i den politiske debat har heldigvis de sidste årtier været rettet mod grønnere løsninger, og det er vigtigt at reducere CO2-udledningen - her gør BWE en forskel med sine skræddersyede løsninger til kedler, der kan brænde forskellige former for biobrændsler effektivitet. Især vores agro-biomasse fyrede kedler i intervallet 50-130 MWth har et enormt potentiale.

Vores multi-fuel brænder gør det også muligt at holde NOx og CO-emissioner ultra lav. Derudover har BWE konverteret kedler fra fossile brændstoffer til biomasse.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?
Udfordringen er ofte den samme som muligheden. Hvis verdens engagement i en grønnere planet ændres vil det have en indvirkning på overlevelsen af biomasseteknologien. Udfordringen kan også være at finde investorer, der tror på, at det kan være en rentabel løsning samt at finde de lokale landmænd, der kan levere halm eller andet biobrændsel.

At bygge bro mellem de politiske beslutningstagere, investorerne og ejerne er en stor udfordring.
Tidligere udsprang vores kunder af statsejede forsyningsselskaber med overlegen viden inden for Power Business. De fremtidige kunder vil være uafhængige el-producenter (IPP) med behov for teknisk og finansiel støtte til at opbygge business casen.

Yderligere har vi stået over for en række projekter, der sættes på hold på grund af manglende brændstofkontrakt. Brændstofforsyningskæden betragtes som en udfordring i lande uden tradition for biomasseudnyttelse.

5) Hvad ser du som den vigtigste fordel ved at være medlem hos DI Energi?

Netværket - og de gode internationale aftaler.

Fremme af bio-energiløsninger på bilateralt niveau med DI Energi som aktiv spiller.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
Fakta om BWE

BWE blev etableret i 2002 med henblik på at viderefører den avancerede kraftværksteknologi, der blev grundlagt i den danske industrivirksomhed Burmeister & Wain for 150 år siden.  

BWE er en international Hi-Tech virksomhed der er specialiseret i design af Ultra Super Critical (USC) kedler til kraftværker.

I 2015 blev BWE nomineret som Gazelle i Børsen.

BWE har hovedkvarter i Lyngby og en filial i Indien.

I 2015 havde BWE 146 ansatte.

BWE har forpligtet sig og brugt sine færdigheder til at anvende de mest avancerede teknologier til at omdanne den resterende biomasse, der ellers går spildt, til grøn strøm
ROBERTO TRIFILÒ, GENERAL MANAGER

Er din virksomhed også interesseret i bioenergi ligesom BWE?

Så overvej et medlemsskab af DI Bioenergi.