På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
MÅNEDENS MEDLEM I APRIL 2016

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Medlemmet får fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

I april er DrivhusEffekten månedens medlem.

Direktør Bjarne Rasmussen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem DrivhusEffekten er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi.

Billedet ovenfor viser et 750 kWp solcelleanlæg opført af DrivhusEffekten på TopDanmarks hovedkontor i Ballerup.

1) Hvem er DrivhusEffekten?
DrivhusEffekten er en af Danmarks største solcelleentreprenører. Jeg stiftede virksomheden i 2007 sammen med Hans Andersen, og i dag arbejder vi udelukkende med opførelse af solcelleanlæg – primært for kommuner, boligforeninger og erhvervsvirksomheder. I forhold til vores konkurrenter adskiller DrivhusEffekten sig ved at have egen projekterings-, montage- og elafdeling, hvilket gør os i stand til at klare alle faser i en solcelleentreprise internt.

Vi har fra starten haft en målsætning om, at det skal kunne betale sig for vores kunder at vælge anlæg af høj kvalitet. Vores anlæg er ikke markedets billigste målt på investeringssummen, men da et solcelleanlæg producerer elektricitet i mindst 25 år, medfører den højere produktion og reducerede komponentudskiftning og servicetid, der følger med et kvalitetsanlæg, at den samlede projektøkonomi i vores anlæg er blandt markedets bedste. Og så skal man bestemt ikke glemme, at denne filosofi af førnævnte årsager også medfører den største CO2-besparelse.

2) Hvad optager DrivhusEffekten netop nu?
Folketingets energiforlig fra 2012 medførte, at sol-el spiller en minimal rolle i den danske omstilling til vedvarende energi.

Det offentlige/kommunale marked står stille, og uklarheder i regelsættet betyder, at f.eks. boligselskaberne lige nu er afventende. Derfor er vi netop nu optaget af at åbne markedet i Danmark, hvor der er en spirende interesse blandt adskillige af de store danske virksomheder. Vi kan igennem vores kontakt til nuværende og potentielle kunder mærke, at solcelleanlæg både af økonomiske og CSR-mæssige årsager figurerer højt på listen over kommende investeringer. Mange af dem er dog tilbageholdende og vil ikke være first mover, så for os ligger der en stor, men positiv, udfordring i at overbevise dem om fordelene ved solcelleanlæg. 

Derudover er vi også optaget af den hastige udvidelse af kapaciteten af solenergi på verdensplan, som har åbnet en masse spændende markeder, hvor sol bliver anset som en af fremtidens vigtigste energikilder.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år?
Vores fokus på faste teams inden for både projektering og udførelse gør, at vores organisation bliver stærkere for hvert projekt, vi gennemfører. Derudover har vores faste tro på høj kvalitet medført, at vi har et veldefineret koncept, som få i Danmark kan konkurrere med. Dette stiller os i en gunstig position, når det danske marked åbner op og attraktive kunder som f.eks. de store ejendomsselskaber for alvor begynder at fokusere på solcelleanlæg. Der er efterhånden få virksomheder i Danmark, der kan håndtere de store solcelleprojekter, så de af os, der er kommet styrket igennem de seneste hårde år, står med rigtig gode kort på hånden.

En anden spændende mulighed er inden for eksport, hvor vi i udviklingslande oplever en stor interesse for skandinaviske løsninger. Vi har hidtil fokuseret på Indien, hvor der virkelig er gang i udviklingen, men mange af markederne har efterhånden nået den modenhed, der gør, at man i stigende grad kigger på høj kvalitet og produktion frem for en lav investeringssum, og på dette punkt har danske virksomheder et rigtig godt ry. Det er selvfølgelig krævende for en lille virksomhed som vores, men mulighederne for at arbejde med nogle store, spændende projekter er absolut gode.     

4) Hvad ser I som jeres største udfordring de kommende år?
De kommende år fortsætter den største udfordring med at være de reguleringer og regelsæt, der de seneste år har skabt usikkerhed blandt både entreprenører og kunder og bremset den ellers lovende udvikling inden for udbygningen af solenergi i Danmark. Vi så det første gang med nettomålerordningen, og siden har en konstant strøm af nye love, regler og overgangsordninger været med til at gøre kunderne nervøse ved den store og langsigtede investering, som et solcelleanlæg er.

Derudover har markedsprisen pr. produceret kWh i Energistyrelsens teknologikatalog konsekvent ligget højere end den reelle pris, selv efter marts 2015 reduktionen fra 90 øre/kWh til knap 60 øre/kWh for store anlæg. Konsekvensen er en fejlagtig fremstilling af, at solcelle-el som værende dyrere, end det reelt er. Ud fra både egne og konkurrenters priser vurderer vi, at prisen for strøm produceret fra store taganlæg reelt er lige under 40 øre/kWh. Vi har ikke brug for støtteordninger, men vi vil have lov til at konkurrere på markedsvilkår, hvor der er klarhed omkring love og regler, og hvor vi kan føle os sikre på, at disse ikke ændres med tilbagevirkende kraft.    

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?
Som en lille virksomhed med begrænsede ressourcer giver et medlemskab os et talerør, vi ellers ikke ville have adgang til. Den vedvarende energi, særligt solceller, har under den nuværende regering trange kår og de mange SMV’er, der arbejder med vedvarende energi, har brug at danne fælles front.

DI Energi har styrken til at påvirke Christiansborg og kan medvirke til, at solenergi får en retfærdig behandling. Derudover får vi igennem medlemskabet nem adgang til et netværk af ligesindede virksomheder, som vi kan søge råd hos og sparre med.   
   

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk

DrivhusEffekten er en af Danmarks største aktører på solcellemarkedet og har specialiseret sig i opførelse af store anlæg til kommuner, boligselskaber og erhvervsvirksomheder.

Stiftet i: 2007

Hovedmarkeder: Danmark, Indien og Sverige.

Antal ansatte: 30

Omsætning: 32 mio. kroner i 2015

Datterselskab: VäxthusEffekten i Lund i Sverige.  

En anden spændende mulighed er inden for eksport, hvor vi i udviklingslande oplever en stor interesse for skandinaviske løsninger.
DIREKTØR BJARNE RASMUSSEN, DRIVHUSEFFEKTEN
DI Energis Årsdag 2016

Eksport er netop også fokus på DI Energis årsdag. Under titlen "Energibranchen som eksportmotor – har vi vinderstrategien?” stilles starpt på, hvordan vi omsætter virksomhedernes styrkepositioner og Danmarks stærke brand i yderligere eksport.  

DI Energis Årsdag samler vanen tro medlemmer og venner af energibranchen til en dag med energifaglig inspiration, debat og kollegialt samvær.

Tid: Den 28. april kl. 13.00-17.00.

Sted: Industriens Hus, HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Læs mere og tilmeld dig Årsdag og generalforsamling her

Vi har ikke brug for støtteordninger, men vi vil have lov til at konkurrere på markedsvilkår, hvor der er klarhed omkring love og regler, og hvor vi kan føle os sikre på, at disse ikke ændres med tilbagevirkende kraft.
DIREKTØR BJARNE RASMUSSEN, DRIVHUSEFFEKTEN