På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Månedens medlem i juni 2015

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Medlemmet får fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

I denne måned er ABB månedens medlem. 

Adm. direktør Claus Madsen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem ABB er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi. Claus Madsen blev den 30. april 2015 valgt til ny formand for DI Energi. Han overtager posten fra Jørgen Mads Clausen bestyrelsesformand i Danfoss.

Stigende investeringslyst i robotter

1) Hvem er ABB?
Vi er en sand teknologivirksomhed – faktisk en af verdens største inden for energi og industri. Vi er usynligt til stede i de fleste danskeres hverdag i form af produkter og løsninger i hele energisystemet fra udvinding til slutbruger.

2) Hvad optager jer netop nu?
Vi er selvfølgelig spændte på det forestående valg, og hvilke konsekvenser det kan få for energipolitikken fremadrettet. Politikerne sætter rammerne for beskatning og incitamenter, og dermed spiller de en afgørende rolle for, hvordan vores energisystem og forbrug skal forme sig.

Vi er også meget engagerede i konsortiet omkring EnergyLab Nordhavn, hvor bygninger, infrastruktur, transport og borgernes adfærd skal sammentænkes i et intelligent og effektivt energisystem.

Målet er at kunne skabe en form for symbiose imellem de folk, der færdes og bor i Nordhavn og deres energiforbrugsmønstre både inde- og udenfor.

Det er et rasende spændende projekt, men også med en del ukendte faktorer, og det vil uden tvivl skabe viden og grundlag for, hvordan bæredygtigt/klimaneutralt byliv kan realiseres.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
Det er klart elektrificeringen – hele den omstilling vi ser, hvor forbrug omlægges fra fossilt brændstof til el genereret på vind og sol. Alt, hvad der har med elektricitet at gøre, er kerneforretning for ABB, så der ligger store muligheder for os både i udrulningen af vedvarende energi og i den optimale udnyttelse af den.

Tag f.eks. transportsektoren, hvor biler og busser stille og roligt skifter til el. Vi har leveret størstedelen af hurtiglade-infrastrukturen – faktisk udstiller vi netop nu en hurtiglader i DI’s foyer for at bringe teknologien tæt på folket.

Vi håber også at se flere skibe skifte til landstrøm, når de ligger ved kaj. Vi ser også store muligheder i at hjælpe danske virksomheder til at øge deres produktivitet og konkurrenceevne og dermed sikre danske arbejdspladser. Og der er positive tegn derude.

Vi oplever bl.a. en stigende investeringslyst i robotter, og vi har flere danske kunder, som fortæller, at uden investering i robotter havde de måtte dreje nøglen om. Med vores seneste lancering af YuMi-robotten, der er udviklet til samarbejde med mennesker, har vi taget hul på en ny æra, hvor menneske og robot kommer i kontakt på en helt ny måde.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?
Vi ser ikke de store udfordringer på den teknologiske front. Langt hen ad vejen har vi produkterne, teknologierne og de kompetencer, der skal til, for at vi sammen kan realisere visionen om et Danmark, der er uafhængigt af kul, olie og gas. Men vi oplever, at der er væsentlige udfordringer i sammenspillet mellem lovgivning og klimamål.

Så der forestår helt klart en opgave i at skabe nye modeller, incitamenter, støtteordninger og regulativer, der kan omsætte visionen til virkelighed.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?
Udviklingen af nye konkurrencedygtige energiteknologier kommer ikke af sig selv. Det kræver de rigtige rammevilkår og en kompetent og kvalificeret arbejdsstyrke.

Gennem DI opnår DI Energi en stærk politisk gennemslagskraft, som bidrager til at opnå dette mål. Samtidig vil jeg gerne fremhæve DI Energis eksportfremstød både i form af besøg af delegationer i Danmark såvel som arrangerede eksportfremstød i vigtige samarbejdslande. Det har stor værdi for Danmark.     

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
Vi er usynligt til stede i de fleste danskeres hverdag i form af produkter og løsninger i hele energisystemet fra udvinding til slutbruger.
ADM. DIREKTØR CLAUS MADSEN, ABB
Smugkig fra DI Energis udstilling

ABB er blandt de mange udstillere i foyeren i Industrien Hus.

Alle er velkommende til at besøge udstillingen, der er åbent alle hverdage fra kl. 8.00 til 17.00, og der er gratis adgang.

Udstillingen kører frem til midten af juni 2015.

...vi oplever, at der er væsentlige udfordringer i sammenspillet mellem lovgivning og klimamål.
ADM. DIREKTØR CLAUS MADSEN, ABB