På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Konference om energilagring i Industriens Hus: Politisk enighed om at energilagring skal støttes i den kommende energiaftale

Der var bred politisk enighed om støtte til energilagring, da DI Energi, DTU og en række andre organisationer inviterede til politisk debat om energilagring og –konvertering.

DI Energi, DTU, Innovationsfonden, ATV, Brintbranchen og IDA inviterede torsdag den 24. august til konference om Danmarks muligheder med energilagring. Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V) og Christian Poll (ALT) deltog i en politisk debat om Danmarks muligheder med energilagring. Blandt de tilstedeværende politiske aktører var der bred enighed om, at energilagring er et teknologiområde, der bør støttes i en ny energipolitisk aftale.

Med afsæt i Energikommissionens anbefalinger, lagde Jens Joel i debatten vægt på, at Danmark bør have en langsigtet strategi for forskning og innovation på energiområdet. Der blev endvidere peget på, at det er nødvendigt med en mere ambitiøs satsning på energiområdet end den nuværende og så har offentlige programmer, som fx EUDP, brug for mere langsigtede bevillinger.

Den fortsatte udbygning af vedvarende energikilder som vind og sol kræver effektive lagringsteknologier. Vi får nemlig brug for at kunne gemme energi til fx de vindstille, overskyede dage hvor forbruget af el overstiger produktionen. På det velbesøgte møde i Industriens Hus kunne det konstateres, at både forskere, energiselskaber, teknologivirksomheder og politikere deler opfattelsen af, at energilagring er vigtigt. En styrkelse af Danmarks indsats inden for forskning og udvikling af teknologier til konvertering og lagring af energi vil ikke bare understøtte den grønne omstilling, men også åbne store muligheder for arbejdspladser og eksport for danske virksomheder.

Branchedirektør Troels Ranis fra DI Energi bød velkommen til konferencen med en understregning af det betydelige markedspotentiale inden for energilagring og energikonvertering, som kun kan realiseres ved en betydelig forsknings- og innovationsindsats. Der er behov for en flerårig, strategisk satsning på området, gerne forankret i et nationalt center for energilagring. Dette budskab blev gentaget af flere af foredragsholderne. DTUs prorektor Rasmus Larsen betonede desuden behovet for at uddanne flere ingeniører til denne vigtige branche.

En del af den politiske debat havde også fokus på udfordringerne med Danmarks nuværende afgiftssystem. Der var enighed om, at det afgiftssystem som vi har i dag, er en væsentlig barriere for udvikling af nye teknologier til energilagring og -konvertering. Præsentationer fra konferencen kan downloades nedenfor.

Henrik Lund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet

Energilagring i fremtidige 100% vedvarende energisystemer

 

Stine Grenaa Jensen, afdelingsleder, Energinet

Naturgasnettet som medie for energilagring

 

Maximilian Fleischer, Professor Dr., Corporate Technology, Siemens AG

Global Drivers and Perspectives on Chemical Energy Storage

 

Rüdiger-A. Eichel, Professor Dr., Forschungszentrum Jülich, Aachen University

Kopernikusprojektet i Tyskland

 

Knud Erik Andersen, adm. direktør, European Energy

EE Gigastorage

EE Gigastorage Video

 

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3534
Mobil: +45 6167 1616
E-mail: suntdi.dk
Læs mere
Læs mere om arrangementet her.
PUBLICERET: 24-08-2017 OPDATERET: 29-08-2017